Arnhemmers en hun wijk: Uitslag enquête

Binnen het programma Van wijken weten is de gemeente Arnhem op zoek naar nieuwe werkwijzen om bewoners op wijkniveau te laten meebeslissen over beleid en acties in de wijk. Om dit thema te verkennen, is er in januari 2016 een enquête uitgezet via het Digipanel. Deze enquête had als doel te verkennen hoe bewoners willen meebeslissen en bijdragen in de wijk en hiervoor ideeën bij hen op te halen. In totaal hebben 2258 panelleden de vragenlijst ingevuld (een respons van 57%).

View Fullscreen

Reacties via FaceBook:

Reacties op dit artikel kan men hier plaatsen.........