Besluit Aanwijzing zwemwateren Gelderland 2017

Aanwijzing zwemwaterlocaties 2017

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat in totaal 84 zwemlocaties worden aangewezen die gelegen zijn in 70 zwemwateren (waarbij zich meerdere zwemlocaties in een zwemwater kunnen bevinden). Uit onderzoek, uitgevoerd in 2016, is gebleken dat er geen aanleiding is om in 2017 nieuwe zwemwaterlocaties aan te wijzen.

Het ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties heeft van 07-02-2017 tot en met 21-03-2017 ter inzage gelegen. In deze periode is één inspraakreactie ontvangen. De houder van zwemlocatie de Nevelhorst te Didam heeft de provincie verzocht om deze zwemlocatie met ingang van 2017 niet langer aan te wijzen. De reden is dat men heeft besloten met ingang van het zwemseizoen 2017 deze zwemlocatie uit exploitatie te nemen. De Nevelhorst wordt niet meer aangewezen in 2017.

Bij de aangewezen 84 zwemlocaties wordt gedurende het zwemseizoen de waterkwaltiteit regelmatig gecontroleerd. De provincie houdt de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit in de gaten en kan indien nodig tijdelijk een negatief zwemadvies instellen. Zwemmers wordt geadviseerd om te zwemmen bij de aangewezen zwemlocaties.

Het aanwijzen van zwemwaterlocaties gebeurt jaarlijks vóór de aanvang van het zwemseizoen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

 

View Fullscreen

Reacties op dit artikel kan men hier plaatsen.........