Evenementen Koningsdag 2017 – 01

Voor Koningsdag 2017 zijn er reeds al wat vergunningen aangevraagd. We zetten ze per deel online op onze site. Klik op de blauwe tekst on de aanvraag in te zien.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen ontvangen:

Op basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het college u in de gelegenheid om gedurende een periode van één week na dagtekening van deze bekendmaking onder vermelding van het zaaknummer uw zienswijze over deze aanvraag kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de afdeling Vergunning & Handhaving. De afdeling is bereikbaar via Postbus 9200, 6800 HA Arnhem en telefoonnummer 0900 – 1809.

Onderstaande aanvragen zijn gepubliceerd op 26 januari 2017.


Aanvraag evenementenvergunning: Kleine Oord 78

Aanvraag evenementenvergunning: Varkensstraat 36

Aanvraag evenementenvergunning: Korenmarkt

Aanvraag evenementenvergunning: Koningsplein

Aanvraag evenementenvergunning: Rijnstraat 81

Aanvraag evenementenvergunning: Kleine Oord 75

Aanvraag evenementenvergunning: Nieuwstraat 27

Aanvraag standplaatsvergunning: Koningstraat (nabij Duivelshuis) en tegenover Broerenstraat 11

Aanvraag evenementenvergunning: Trans

Aanvraag evenementenvergunning: Beekstraat 2

Aanvraag evenementenvergunning: Pauwstraat 4

 

Reacties op dit artikel kan men hier plaatsen.........